Platforma edukacyjna Nowotwory regionu głowy i szyi

Platforma edukacyjna ma na celu zebranie informacji na temat możliwości leczenia pacjentów z nowotworami głowy i szyi zarówno w chorobie lokalnie zaawansowanej, jak i nawrotowej i/lub przerzutowej. Na platformie znajdą się informacje merytoryczne dotyczące procesu leczenia, aktualnych możliwości leczenia zgodnie z programem lekowym.

Dzięki platformie będziecie Państwo mogli przedstawić przypadki swoich pacjentów, aby w ciągu tygodnia przedyskutować sposób terapii najbardziej skuteczny dla danego pacjenta z zespołem wielodyscyplinarnym z ośrodka referencyjnego.